כמה דוגמאות למסמכים משפטיים הדורשים תרגום נוטריוני הם תעודות לידה, תעודות נישואין, מסמכי בית משפט, תמלילי תארים ותעודות. תרגום נוטריוני הוא דרישה רשמית במקרים מסוימים, אך אינו נדרש עבור מסמכים מפורטים יותר. מסמכים שהתקבלו על ידי בתי משפט או סוכנויות ממשלתיות כגון שירותי ההגירה והאזרחות של ארצות הברית (USCIS) ומסמכים שאושרו על ידי סוכנות תרגום עם חתימה לא צריכים להיות מאושרים בנוטריון.

מהו תרגום נוטריוני?

חברות וממשלות יש כללים שונים לגבי מה צריך להיות תרגום נוטריוני של מסמכים ממשלתיים רשמיים. כפי שהסברנו לעיל, אינך צריך לאשר או לתרגם תעודת לידה או התאזרחות, אלא את ההגדרה והמשמעות של האישור הנוטריוני בעת הגשת מסמכים חשובים. עבור מסמכים הדורשים אישור, כגון תרגום תעודת לידה ותעודת נישואין, ייתכן שיהיה עליך לאמת את המסמך (תרגום תעודת הלידה).

הבנת ההבדל בין תרגום מוסמך לתרגום מוסמך הינה חיונית בכדי להבטיח כי המסמכים שלך מתורגמים בהתאם לתקנות

אם יש לך מתרגם מקצועי מוסמך עם ועדת נוטריון, זכור כי לפני תרגום מסמך עליך לברר האם יש לנוטריון הצהרה תקפה או חתימתך. בנוסף, תרגום מוסמך מחייב את המתרגם לחתום על ההצהרה, אך היא מדויקת יותר מחתימת נוטריון.

ההסמכה הנוטריונית של התרגום העסקי שלך פירושה שהמתרגם לוקח מסמך לנוטריון ומאשר שהמסמך תורגם באותנטיות מלאה

בארצות הברית נוטריונים בקוויבק דורשים מהמתרגם להביע שבועה או תצהיר שהתרגום קיבל אישור נוטריוני כדין. עם סיום התרגום משפה אחת לאחרת, על המתרגם לספק הצהרה המאשרת כי המסמך המתורגם נכון ונכון והוא קיבל אישור נוטריוני.

תרגום מוסמך מחייב את המתרגם או הסוכנות לחתום על הצהרה המאשרת כי התרגום נכון וכי המסמך המקורי

הוא אמת. הדבר שונה מתרגום מוסמך ומתרגום נוטריוני בכך שתרגום מוסמך אינו מצריך הצהרה חתומה על ידי הנוטריון. תרגום מוסמך פירושו שהמתרגם (או ספק שירותי השפה או LSP) מוציא הצהרה חתומה המציינת כי התרגומים נכונים ומשקפים את המסמך בפועל.

נדרש תרגום מוסמך למסמכים משפטיים כגון חוזים עסקיים

תמלילי בית משפט, מסמכי הגירה, חוזי אימוץ, לידה, פטירה ותעודות נישואין. סוכנות תרגום תפרסם תצהיר על דיוק התרגום, חתום על ידי המתרגם, המודיע כי הוא אחראי לתרגום השפה האנגלית של מדינת היעד וכי התרגום הוא תרגום אמיתי, שלם ומדויק של המסמך המקורי . מסמך תרגום מוסמך מונפק על ידי סוכנות תרגום מקצועית, המנפיקה אישור המאשר את תקינותו ושלמותו של המסמך המתורגם, המאשר כי ההסבר המפורט הוא נכון, מדויק ומלא, כי מי שמתרגם את המסמך דובר את השפה שבה המסמך תורגם בצורה שוטפת והוא אחד.

מתרגמים שמונו לעצמם אינם מוסמכים רשמית על ידי הנוטריון ואינם ניתנים לאימות על איכות עבודתם

אך הנוטריון יכול לאמת ולאשר את זהותם של המתרגמים שמינו את עצמם. כאשר מתרגם מקצועי מספק מסמך מוגמר בשפת המטרה, נוטריונים מבקשים מהמתרגם להישבע על מנת להוכיח את דיוק התרגום. לאחר מכן מתבקש המתרגם לחתום על תצהיר המכיל את החותם הרשמי וחתימתו של הנוטריון, אשר כאשר הוא תקף הוא תקף.

אתה יכול להיות בטוח שהתרגום הנוטריוני או המאושר שלך נכון במאת האחוזים ועומד בדרישות הארגון או הישות המשפטית שקיבלה את המסמך המתורגם שלך

אם אתה צריך לשלוח תרגום של המסמך שלך, וודא שמישהו עם חתימתו או אישורו עבורנו בארצות הברית לפני שנשלח אותו. אם מדובר במסמך ממלכתי כגון רישיון נהיגה, במקום תעודה מוסמכת, אתה מאשר תרגום שאינו בטוח לשימוש.

תעודה זו מאשרת את איכות התרגום של מסמכים באנגלית או ספרדית ומוכיחה כי זהו מקור התרגום לחתימת המסמך עם שם המתרגם, שם חברת התרגום, תאריך יצירת הקשר, וכו 'ניתן לאמת את המסמכים הדורשים תרגום עסקי נוטריוני בשתי דרכים.

תרגום נוטריוני

הוא תרגום של מסמך כגון תעודת לידה, חתום על ידי נוטריון וחתום. זהו מסמך שנחתם על ידי המתרגם מול הנוטריון, כולל חותמת מורשית ממשלתית לחתימת התרגום. מסמכים חשובים מאושרים על ידי נוטריון חוזה, העומד כעד רשמי בפני ועדה ממשלתית לאישור תוקף עבודת התרגום.

נדרשים תרגומים מאושרים גם עבור מסמכים המוגשים על ידי בית הספר

כגון תעודות זרות והעתקים של בתי ספר תיכוניים. במקרה של מסמכים נוטריונים, הנוטריון מאשר ומאשר את האיכות וההליך שאיתו תורגם המסמך, ולכן הוא תקף ואותנטי. באופן כללי, נוטריונים מאמתים את זהות הצדדים לחוזים ובמקרים מסוימים נדרשת חותמת על המסמך על ידי האפוטרופוס של מסמך הלגליזציה לאחר השלמת התרגום.

נמנה נוטריון שיוודא את זהותו של החותם המורשה ולאשר את חתימת מסמך התרגום ואת נכונות התרגום המוסמך. שירותי אזרחות והגירה (USCIS) משתמשים ודורשים תרגומים נוטריוניים ותרגומים מוסמכים לכל המסמכים שנשלחו. תעודה המאשרת את איכות התרגום, בין אם מדובר בתרגום ישיר או במסמך מקור, נושאת את שמו וחתימתו של המתרגם או סוכנות התרגום, נציגם, התאריך בו בוצע התרגום, פרטי התקשרות למתרגם. , החותם הרשמי של חברת התרגום וספקית שירותי השפה.

 
עבור עוד מידע בתחום של תרגום תעודות וחתימה של נוטריון באפשרותך לגשת לאתר notaryon-online.com