רישום פטנטים

11 שנים לאחר מכן, מספר הבקשות התלויים ועומד עלה ב 439%. המונח להגשת בקשת פטנט בארצות הברית הוא "תנאי יישום הקבצים" הטוענים לעדיפות ליישומים זמניים וקונבנציונליים תוך 12 חודשים ממועד העדיפות. אם מוגשת בקשה לאחר 12 חודשים, זכות העדיפות מוחזרת, אך העיכוב בהגשת בקשות נוספות עשוי להיות לא מכוון.

במקרה של הגשה מאוחרת יש להגיש את בקשת העדיפות תוך חודשיים מתום המועד האחרון ל -12 חודשים וללווה בבקשה לתשלום הרלוונטי

יש להגיש בקשת פטנט לא זמנית באנגלית עם תרגום לאנגלית והצהרה כי התרגום נכון ותשלום האגרה המתאימה עבורו. במקרה של בקשות למודל שימושי, יש להגיש את התרגום באנגלית וללוות בהצהרה באנגלית שהוא נכון וכי יש לשלם את האגרה המתאימה.

בעת הגשת בקשת פטנט זמנית

חוזק והיקף ההגנה המתקבלת תלוי בטקסט, בתוכן ובתיאור ההמצאה. משרד הפטנטים לא לוקח על עצמו כל אחריות לאובדן זכויות שעלול להיווצר אם ההמצאה תתפרסם, אם לא יוצגו עותקים מהבקשה הזמנית. משרד הפטנטים נוקט באמצעי זהירות לשמירה על סודיות ואינו אחראי לכל מה שקורה מחוץ למשרד הפטנטים.

אורך חייו של פטנט הוא לפחות 20 שנה, בתנאי שאם הוא יחודש, הפטנט יפוג בתוך השנה השלישית לאחר תאריך ההגשה בדרום אפריקה. פטנטים מוגנים ממדינה למדינה לאחר הגשת בקשה לפטנט ומענק.

תהליך בקשת הפטנט להשגת קניין רוחני לצורך המצאה יכול להתבצע על ידי יחיד או חברה

הממציאים יכולים להגיש בקשה זמנית ולשמור על הפטנט עד למועד הגשתו כדי לשמור על מעמדו המתין. כעבור שנה על המבקש להגיש בקשה מקבילה ולא זמנית לרישום.

לפני ביצוע הליך בקשת הפטנט, נדרשים לימודים בשאלות הבאות. בקשת הפטנט נמצאת בתור בוחני הפטנטים המתמחים בתחום ההמצאה.

אם מבקשים הגנת פטנט במדינות אחרות במסגרת מערכת הפטנטים המסורתית, יש להגיש בקשת פטנט פרטנית במדינה המתאימה. מסיבות אסטרטגיות רשאים המועמדים להגיש בקשות פטנט זמניות.

אם נראה לבוחן הפטנטים שהממציא שהגיש את הבקשה אינו מכיר את השיטות הרגילות של משרד הפטנטים, הוא רשאי להציע לממציא שהוא יוצג על ידי עורך דין רשום לפטנטים.

אם אתה רוצה לדעת עד כמה ההמצאה שלך דומה לפטנט

קרא את השאלות הנפוצות לחיפוש פטנטים של משרד הפטנטים האירופי או עיין במאגר Espacenet. על הממציא להיות מסוגל לתאר את ההמצאה בפשטות, להיות מסוגל לייצר מפרטים מתאימים ושרטוטים מפורטים, ולהישאר בשפה ובמורכבות הטענות, ובמיוחד בשפת התביעות, בתועלת היישום ובאופן שבו הציורים מוצגים ועיצוב היישומים. הכישורים הנדרשים לחיפוש האמנות הקודמת לתמיכה בבקשה צריכים למנוע הגשת פטנט שאינו פטנטי.

מרשם הפטנטים האירופי המאוחד מציג נתונים על פטנטים אירופיים בשלב שלאחר ההענקה. נתונים אלה יועברו לרשות המשרדים הלאומיים של המדינות הנוגעות בדבר.

USPTO אחראי לבחינת בקשות למתן פטנטים על המצאות. מועמדים רשאים להגיש בקשות לפטנט בגין אותה המצאה למספר משרדי פטנטים. שמם ופרטי יצירת הקשר של הבעלים, הממציא, הסוכן שמונה ותואר ההמצאה יפורסמו באתר IPonzs בעת הגשת הבקשה.

אם מוגשת בקשה על פי חוק הפטנטים משנת 1953

תיאור ההמצאה זמין כאשר הבקשה מתקבלת ונשלחת לכתב העת IPONZ. מפרטי פטנטים שפורסמו מסומנים בקוד המציין את סוג הפרסום. תיאור המצאה בדוח הבדיקה זמין 18 חודשים לאחר מועד העדיפות המוקדם ביותר על פי חוק הפטנטים משנת 2013.

יש להגיש בקשה להחזר הבדיקה או בקשת אגרה תוך שישה חודשים מיום מחיקת בקשת הפטנט או נטישתה. הבודק לא ינקוט בפעולות רשמיות אם הנושא הנטען כבר נחשב לפטנט והבקשה מתקבלת.

אם אינך תושב קבע במשרדו של המבקש או אדם משפטי ביפן

הבקשה להחזר האגרה לבדיקה חייבת להיעשות ביפן בהתאם לסעיף 8 לחוק הפטנטים ביפן. (JPO) והוחזר לנציג שלך. משרד הפטנטים ביפן אינו מקבל תשלומים ישירים ממועמדים או מאנשים המתגוררים מחוץ ליפן. זה כולל תשלום באמצעות העברה בנקאית, כרטיס אשראי או צ'ק.

אתה רשאי לשלם את אגרת הפטנט השנתית עבור כל שנה החל מהשנה הרביעית בה שילמת את המס בגין בולי הכנסה מפטנטים בהעברה בנקאית בסוף השנה הקודמת. ניתן גם לשלם את העמלות בכרטיס אשראי / חיוב דרך חשבון במשרד הפטנטים האירופי.
למידע מורחב בנושא של רישום פטנטים ניתן לבדוק כאן: jaffeipservices.com

Espacenet נתמך על ידי משרד הפטנטים האירופי ומכיל מספר אוספים של משרד הפטנטים האירופי. התמיכה של WIPO מאפשרת גישה לאמנות ויישומים לשיתוף פעולה בפטנטים. PatFT ו- AppFT נתמכים על ידי משרד הפטנטים והסימנים המסחרי של ארצות הברית.

מאגר המידע SIPO מספק גישה לפטנטים הניתנים על ידי הרפובליקה העממית של סין. ה- PCT הוא הסכם לשיתוף פעולה בינלאומי בתחום הפטנטים, כפי שהשם מרמז על האמנה על שיתוף פעולה לפטנטים.

מידע אודות סימני מסחר פדרליים רשומים זמין במדור הסימנים המסחריים של משרד הפטנטים והסימנים המסחרי של ארצות הברית. משרד הפטנטים רושם סימני שירות ממלכתיים ותעשייתיים שאינם ניתנים במסגרת פטנט, וכן זכויות יוצרים רשומות.

אם תמלא CAPTCHA כדי להוכיח שאתה בן אנוש, תינתן לך גישה זמנית לנכס אינטרנט זה. המצאה חדשה אינה דרך ידועה לעולם. שלב המצאה, המצאה או שיפור של מוצר או תהליך קיים כבר קיים.

דילוג לתוכן