פסילת רישיון בגלל אלכוהול – המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

אם אתה מחזיק ברישיון נהיגה מסחרי (CDL) או ברישיון למידה מסחרי (CLP), אתה עלול להיפסל מנהיגה לתקופה מסוימת אם הורשעת בעבירות מסוימות. כדי לבדוק את סטטוס הרישיון ולראות אם אתה זכאי להחזיר מחדש, בקר באתר זכאות הרישיון. לקבלת מידע נוסף על רכישת CDL, אנא בקר באתר האינטרנט של בקשת רישיון נהיגה מסחרי.
כדי לשמוע עוד פרטים נוספים בתחום של עורך דין מרב"ד עליך לבקר ב- tabura.co.il

למידע נוסף על סוגים מסוימים של הפרות תעבורה ברכב האישי שלך וכללי CDL אחרים

ראה קוד תחבורה טקסס 522081. רשימה של הסוגים הנפוצים ביותר של הרשעות ותקופות אי הכללה ניתן למצוא בטבלה שלהלן. קבוצה של עברייני תעבורה שנפסלת על ידי בית המשפט בגלל הרשעה בנהיגה בשכרות.

ישנם שני גורמים לפסילת נהיגה

מינהלי ושיפוטי, ושתי הקטגוריות (תת קבוצות) מובחנות ומושוות. תת-קבוצה זו מתייחסת לנהגים שיכורים, שכן נהגים שיכורים נעצרים בגין נהיגה בהשפעת אלכוהול (> 12 גרם / ליטר) ובוטל רישיונם. השוואה בין שתי קבוצות עברייני התעבורה מציגה שכיחות גבוהה יותר של עבירות פליליות בהן נפסל הרשעה בבית משפט (94%), בהשוואה לאלו שנפסלו בנקודות עונש מצטברות (41%). על פי הנוהגים המתוארים לעיל, על מנת למנוע את הקושי להבטיח עמידה בהוראות דו"ח התנועה, רשאי הנהג להמשיך בנסיעתו לאחר קבלת הדו"ח ועשוי לחזור לתחום שיפוטו, הפרת התחייבויותיו בהתאם להוראות הדוח. חובות הן חובה ויכולות להתקיים לאחר הוצאת האישור. במקרים מסוימים ניתן להפקיד רישיון נהיגה כבטוחה להחזרת הרישיון אם הנהג עומד בכל דרישות הצעת המחיר.

במאמץ לשפר את ביטחון הגבולות, טקסס יישמה את יוזמת טקסס הולדם. נקודות איסוף מורות לנהגי CDL לעבור בדיקות אקראיות של סמים ואלכוהול. אספנים מפסיקים את הדגימה ומדווחים לנציג מעסיק ספציפי (DER) אם הבדיקות לא הושלמו.

באותו נושא

שפתו את המאמר

דילוג לתוכן