טופס הבדיקה הנוטריונית מוגבל לבדיקת מידע ציבורי על ידי נוטריונים, אם כי זה עשוי להיות מסמך הדורש חתימה, חותם, עמלה או פרטים. ישנם שני סוגים של טפסי ביקורת: "החתימה הנוטריונית" והחתימה הנוטריונית.

יש לאשר כל טופס המוגש למשרד המסמכים כדי להוכיח אימות החתימה הכלולה בו.
למידע נוסף אודות אימות חתימת נוטריון עליך לבדוק ב- law-center.co.il

אימות חתימה נוטריון

החותמים אינם צריכים להגיש את חתימתם כעד ציבורי אצל נוטריון, אך הם עדיין צריכים להופיע באופן אישי בכדי לאמת את חתימתם. חוק פנסילבניה מאפשר במפורש לנוטריונים לסרב לבצע מעשה כזה אם הנוטריון אינו מרוצה מחתימתו של החותם או אם הוא או היא "אינם מרוצים" מכך. ההסמכה האלקטרונית חייבת לעמוד באותן הדרישות כמו הדרישה הפיזית כי החותמים יופיעו באופן אישי בפני הנוטריון על מנת לאשר את המסמך. תנאי מוקדם הוא שהחותם מצרף את חתימתו לציבור ולתצהיר זהות (למשל רשיון נהיגה, תעודת לידה או צורה אחרת של תעודת בעל). במדינות אחרות (כגון קליפורניה, ניו יורק וניו ג'רזי), חתימה על מסמך אלקטרוני אינה מחייבת את החותם להפקיד את חתימתו אצל נוטריון או עד.

אם הנוטריון עצמו אינו משרטט נוטריון על חתימה שלא הוצגה בפניו בנוכחותו או שהוא יודע שאינה אותנטית, הוא אחראי לנזקים ו / או לתוצאות פליליות.

נוטריונים אינם רשאים לעיין במסמכים ציבוריים

-במסמכים שהם מעורבים בהם באופן אישי. אימות החתימה הנוטריונית הוא רק חתימתם ולא מאשר שום מידע במסמך. חשוב לציין כי חתימותיהם אינן נוגעות לתוכן בפועל של המסמך החתום, אלא רק לתוכנו, כגון שם, כתובת, תאריך ותאריך החתימה.

הנוטריון

הוא פקיד שאחראי לאמת זהותו של מי שחתימתו מופיעה על גבי מסמך והוא מסמן את המסמך בחותם או בחותם. מדובר באנשים המופקדים על ידי המדינה לאמת את זהות האנשים החתומים על המסמכים. נוטריונים הם פקידים המאשרים ומאשרים חתימות וחותמים או חותמים מסמכים. הנוטריונים הם הפקידים האחראיים לאימות ועידת זהותם של כל אלה שחתמו על מסמכים ועל סימון מסמכים בחותמות או בולים.

נוטריונים

הידועים גם בשם נוטריונים, הם פקידי ציבור המאשרים את האותנטיות של חתימות על מסמכים חשובים. הם מורשים ומוכרים רשמית להעיד על חתימות, והם פקידים שמונו על ידי המדינה אשר בסמכותם לאשר מסמכים כאשר הם מודפסים, מוטבעים, מוטבעים או מוטבעים על גבי מסמך. על נוטריונים להציג חותם עם תאריך פקיעת העמלה שלהם והעתק של תעודת העמלה שלהם בעת החתמת המסמך או רישומו.

לאחר שראה עותק חתום, הנוטריון ישווה את החתימה לזו שבמקור. החתימה שהחותם מצמיד למשטח החתימה או לתבנית שלו משמשת גם להצהרת עצמו בפומבי.

אם החתימה על המסמך תואמת את החתימה הרשומה של הנוטריון

הנוטריון יציג חותמת רשמית בנוסף לחתימה, המאשרת את תוקפה ומעניקה תוקף חוקי לאדם הנוגע בדבר. חייב להיות מסוגל להוכיח כי לחותם הזכות להופיע בפני הנוטריון ולהבטיח כי חותמו אינו מסתיר את טקסט המסמך או האישור. אם המסמך החתום נחתם על ידי אדם אחר, ללא קשר לתאריך, עליו לאשר בפניה כי החתימה שצורפה בעבר אכן שלה ולהופיע לפניה כדי לחתום עליו. אם הנוטריון אינו מרוצה או חשוד בזיהוי, עליו לאשר את אותו אדם באופן מיידי. אם יש לה ספק לגבי זהות החותמת, עדיף לא לחתום על המסמך, אלא גם על המסמך עצמו.

לעבודה המקוונת של הנוטריון, עדיין תצטרך לחתום על המסמך, אך לחץ על הכפתור למטה כדי להתחיל, מכיוון שהוא עשוי לחכות לחתימה כדי לאשר את זהותו.

הדפיסו את סוגרי האישור הרופפים בסוף המסמך והדפיסו

יש לאשר את החתימה שלך באישור בתפקיד מייצג או לחתימת מנהל התאגיד לאישור. הדפיסו כמה אישורים רופפים עם סוגריים בקצות המסמך והסמיכו אותם על ידי מנהלי החברה שלכם. —- וודא שטקסט האישור עומד באופן מהותי בחוק אוהיו וכתוב את המידע ביד. יש לאשר את החתימה שלך באישור מטעם קצין חברה או חתימת קצין תאגיד לאישור מול הנוטריון שלך. חתמו על שני הטפסים לשבועת משרד הנוטריון שמילאתם בפני הנוטריון, עם חתימת הנוטריון שלכם. הדפיס גיליון ריק ומלא את המסמך בגליון ההכרה בטופס כנדרש.